วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2551

การเรียนรู้เรื่องบล็อก

วันที่ 13 ตูลาคม 2551
วันนี้ได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่ไม่เคยรู้มาก่อน เพราะปกติไม่ค่อยได้ใช้คอมพิวเตอร์ การสร้างบล็อกเป็นการเรียนรู้ที่ดีมากและยังสามารถนำไปใช่ในชีวิตประจำวันได้ เป็นการติดต่อสื่อสารที่รวดเร็วทันใจ และในอนาคต

ไม่มีความคิดเห็น: